Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 19.02.2024 г.

Покана за заседание – 19.02.2024 г.