Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 25.01.2024 г.

Покана за заседание на ОбС Мездра на 25.01.2024 г.