Общински съветници

ПП „ГЕРБ“
д-р Ивайло Тошев Тодоров

Общински съветник

Заместник председател на Общински съвет

Председател на ПК „Стопански дейности, общинска собственост и Европейска интеграция”

Ръководител група общински съветници

Ивайло Цолов Тошев

Общински съветник

Председател на ПК „Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права”

Яна Венелинова Нинова

Общински съветник

Председател на Общински съвет

МК „Либерален алианс“
Каролина Симеонова Кьолер

Общински съветник

Заместник председател на Общински съвет

Ръководител група общински съветници

Мирчо Маринов Мирчев

Общински съветник

ПП „АБВ“
Николинка Владимирова Кътовска

Общински съветник

Заместник председател на Общински съвет

Ръководител група общински съветници

Мирослав Иванов Аспарухов

Общински съветник

Тошко Стоянов Стоянов

Общински съветник

Наталия Иванова Луканова

Общински съветник

ПП „БСП“
Венелин Димитров Кръстев

Общински съветник

Председател на ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси”

Гергана Руменова Петрова

Общински съветник

Председател на ПК „Устройство на територията, опазване на околната среда и инфраструктурата”

Ръководител група общински съветници

Наталия Христова Цветкова

Общински съветник

Председател на ПК “Образование, култура, наука, спорт, туризъм и младежки дейности”

Ангел Борисов Йорданов

Общински съветник

д-р Митка Георгиева Лечева

Общински съветник

Заместник председател на Общински съвет

Председател на ПК „Здравеопазване и социална политика”

Данаил Стефчов Димитров

Общински съветник

Коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“
Георги Валентинов Иванов

Общински съветник

Заместник председател на Общински съвет

Ръководител група общински съветници

Огнян Христов Петров

Общински съветник

Димчо Динов Йотов

Общински съветник

Независими общински съветници
Надежда Илиева Йорданова

Общински съветник

Десислава Цветомирова Костова

Общински съветник

Председател на ПК „Финанси и бюджет”

Катя Ангелова Йотова

Общински съветник