Обжалвани нормативни актове

Жалба от Кмета на Община Мездра срещу Решение № 697 от 25.04.2019 г., 11.06.2019 г.

Решение № 697 от 25.04.2019 г., 11.06.2019 г.