Декларации по чл. 49, ал. 1, т.1 и т. 2 от ЗПК

Публичен регистър на подадените декларации по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК(СЪВЕТНИЦИ – ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.49, АЛ.1, Т.1 от ЗПК)

Име Длъжност Декларация по
чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК
Декларация по

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК
1 Б.Христова Декларация
2 Г.Събков Декларация
3 Г.Иванов Декларация
4 Д.Димитрова Декларация
5 И.Тодоров Декларация
6 И.Тихолова Декларация
7 Й.Вутов Декларация
8 К.Кьолер Декларация
9 К.Костов Декларация
10 М.Аспарухов Декларация
11 М.Мирчев Декларация
12 М.Лечева Декларация
13 Н.Генов Декларация
14 Р.Маринов Декларация
15 Х.Стоянова Декларация
16 Х.Иванов Декларация
17 Я.Нинова Декларация

Декларации по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК(Кметове – заключителни декларации)

Име Длъжност Декларация по

чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК

Декларация по

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК
1 В.Илиев Декларация
2 С.Алексиева Декларация

Публичен регистър на подадените декларации по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК(КМЕТОВЕ – ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.49, АЛ.1, Т.1 от ЗПК)

Име Длъжност Декларация по

чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК

Декларация по

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК
1 А.Горанов Декларация
2 Г.Николов Декларация
3 Р.Николов Декларация
4 Р.Ценов Декларация
5 С.Петров Декларация
6 Я.Бебева Декларация

Публичен регистър на подадените декларации по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК(Кметове – Встъпителни Декларации)

Име Длъжност Декларация по
чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК
Декларация по

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК
1 В.Мишева Кмет на с. ЛИК Декларация
2 В.Дацев Кмет на с. КРЕТА Декларация
3 В.Пенчев Кмет на с. РУСКА БЕЛА Декларация
4 Г.Димитров Кмет на с. ТИПЧЕНИЦА Декларация
5 М.Динкова Кмет на с. ВЪРБЕШНИЦА Декларация
6 М.Петкова Кмет на с. ЦАРЕВЕЦ Декларация
7 Н.Николов Кмет на с. ЛЮТИ ДОЛ Декларация
8 Н.Николов Кмет на с. ЛЮТИ БРОД Декларация
9 П.Петков Кмет на с. РЕБЪРКОВО Декларация
10 С.Петкова Кмет на с. ЕЛИСЕЙНА Декларация
11 Ц.Христова Кмет на с. Очин дол Декларация
12 Ц.Драгановски Кмет на с. Горна Кремена Декларация

Регистър на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на избраните за кметове на кметства в община Мездра

Име Длъжност Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗП КОНПИ

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗП КОНПИ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗП КОНПИ
1 Я.Бебева Кмет на с. Боденец 09.05.2023 г. Декларация
2 А.Горанов Кмет на с. Крапец 11.05.2023 г. Декларация
3 С.Алексиева Кмет на с. Горна Кремена 10.05.2023 г. Декларация
4 В.Илиев Кмет на с. Елисейна 10.05.2023 г. Декларация
5 И.Христов Кмет на с. Игнатица 10.05.2023 г. Декларация
6 Г.Николов Кмет на с. Брусен 09.05.2023 г. Декларация
7 Р.Ценов Кмет на с. Моравица 12.05.2023 г. Декларация
8 С.Петров Кмет на с. Зверино 12.05.2023 г. Декларация
9 Р.Николов Кмет на с. Оселна 17.05.2023 г. Декларация
10 Д.Тронков Кмет на с. Дърманци 09.05.2023 г. Декларация
11 Р.Серафимов Кмет на с. Долна Кремена 11.05.2023 г. Декларация

Протокол от заседание на ПК „КПУКИ“ към Общински съвет – Мездра
25.05.2023 година

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на КПУКИ към ОбС Мездра

Протокол от заседание на ПК „КПУКИ“ към Общински съвет – Мездра от 27.07.2023 г., публикувано на 31.07.2023 г.

Регистър на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на управителите на търговски дружества с общинско участие в община Мездра

Име Длъжност Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗП КОНПИ

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗП КОНПИ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗП КОНПИ
1 Б.Александров Управител „Мездра Автотранспорт 2003″ ЕООД – Мездра 20.07.2023
Ежегодна декларация по КПКОНПИ
2 Б.Александров Управител „Мездра Автотранспорт 2003″ ЕООД – Мездра 20.07.2023 Заключителна декларация по КПКОНПИ
3 В.Иванов Управител „Мездра Автотранспорт 2003″ ЕООД – Мездра 20.07.2023 Декларация по ЗПКОНПИ – встъпителна
4 В.Иванов Управител „Мездра Автотранспорт 2003″ ЕООД – Мездра 20.07.2023 Декларация по ЗПКОНПИ встъпителна, част Втора

Регистър на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на избраните за кметове на кметства в община Мездра

Име Длъжност Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗП КОНПИ

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗП КОНПИ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗП КОНПИ
Име Длъжност Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗП КОНПИ

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗП КОНПИ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗП КОНПИ
1 Е.Иванчев Кмет на с. Боденец 28.04.2022 Декларация
2 А.Горанов Кмет на с. Крапец 15.04.2022 Декларация
3 С.Алексиева Кмет на с. Горна Кремена 15.04.2022 Декларация
4 В.Илиев Кмет на с. Елисейна 05.03.2022 Декларация
5 И.Христов Кмет на с. Игнатица 12.05.2022 Декларация
6 Г.Николов Кмет на с. Брусен 12.05.2022 Декларация
7 Р.Ценов Кмет на с. Моравица 3.05.2022 Декларация
8 С.Петров Кмет на с. Зверино 9.05.2022 Декларация
9 Р.Николов Кмет на с. Оселна 27.04.2022 Декларация
10 Д.Тронков Кмет на с. Дърманци 13.05.2022 Декларация
11 Р.Серафимов Кмет на с. Долна Кремена 13.04.2022 Декларация

Протокол от заседание на КПУКИ
Регистър на неподалите Декларации
Регистър на подалите Декларации

ДОКЛАД на ПК КПУКИ от 19.12.2019 г. за извършване проверки на декларации и установяване конфликт на интереси НУРИПДУКИ

Протокол № 2 от 19.12.2019 г. от заседание на ПК КПУКИ

Регистър на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на избраните за кметове на кметства в община Мездра

Име Длъжност Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗП КОНПИ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗП КОНПИ – встъпителни
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗП КОНПИ Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗП КОНПИ
1 С. Алексиева кмет, с. Горна Кремена Декларация

03/02.12.2019

Декларация

60/12.12.2019

Декларация

67/19.12.2019

2 Р. Ценов кмет, с. Моравица Декларация

10/04.12.2019

Декларация

32/10.12.2019

Декларация

33/10.12.2019

3 Г. Николов кмет, с. Брусен Декларация

11/05.12.2019

Декларация

22/09.12.2019

4 С. Петров кмет, с. Зверино Декларация

14/05.12.2019

Декларация

20/09.12.2019

5 В. Илиев кмет, с. Елисейна Декларация

15/06.12.2019

Декларация

53/12.12.2019

6 Е. Иванчев кмет, с. Боденец Декларация

40/11.12.2019

Декларация

24/10.12.2019

7 Р. Серафимов кмет, с. Долна Кремена Декларация

27/10.12.2019

Декларация

65/18.12.2019

8 И. Христов кмет, с. Игнатица Декларация

28/10.12.2019

62/12/12.2019
9 А. Горанов кмет, с. Крапец Декларация

39/11.12.2019

Декларация

30/10.12.2019

10 Р. Николов кмет, с. Оселна Декларация

45/11.12.2019

Декларация

43/11.12.2019

11 Д. Тронков кмет, с. Дърманци Декларация

48/11.12.2019

Декларация

47/11.12.2019

12 И. Аспарухов кмет, гр. Мездра Декларация

63/12.12.2019

Регистър на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на избраните за общински съветници в община Мездра

Име Длъжност Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗП КОНПИ Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗП КОНПИ Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗП КОНПИ
1 Г. Георгиева Общ. съветник 1/02.12.2019 Декларация
2 Т. Илчев Общ. Съветник 2/02.12.2019

Декларация

3 Р. Маринов Общ. Съветник 4/02.12.2019

Декларация

4 Г. Събков Общ. Съветник 5/02.12.2019

Декларация

5 М. Мирчев Общ. Съветник 6/02.12.2019

Декларация

6 К. Костов Общ. Съветник 7/02.12.2019

Декларация

7 К. Стефанов Общ. Съветник 8/03.12.2019

Декларация

8 Я. Нинова Общ. Съветник 9/04.12.2019

Декларация

9 Н. Йорданова Общ. Съветник 12/05.12.2019

Декларация

10 Х. Стоянова Общ. Съветник 13/05.12.2019

Декларация

11 К. Йотова Общ. Съветник 16/06.12.2019

Декларация

12 В. Петрова Общ. Съветник 17/06.12.2019

Декларация

13 М. Аспарухов Общ. Съветник 19/09.12.2019

Декларация

14 В. Петров Общ. Съветник 21/09.12.2019

Декларация

15 И. Михайлова Общ. Съветник 25/10.12.2019

Декларация

16 Й. Гергов Общ. Съветник 26/10.12.2019

Декларация

17 И. Тодоров Общ. Съветник 31/10.12.2019

Декларация

31/10.12.2019

Декларация

18 М. Дилкова Общ. Съветник 37/10.12.2019

Декларация

19 К. Кьолер Общ. Съветник 38/10.12.2019

Декларация

20 Д. Костова Общ. Съветник 41/11.12.2019

Декларация

21 Г. Иванов Общ. Съветник 58/12.12.2019

Декларация

Регистър на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на управителите на търговски дружества с общинско участие в община Мездра

Име Длъжност Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗП КОНПИ

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗП КОНПИ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗП КОНПИ
1 П. Вълчев Управител МБАЛ ЕООД Мездра 64/12.12.2019 Декларация
Име Длъжност Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗП КОНПИ

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗП КОНПИ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗП КОНПИ
1 Е. Иванчев Кмет на с. Боденец 854/26.04.2021 Декларация
2 А. Горанов Кмет на с. Крапец 859/28.04.2021 Декларация
3 С. Алексиева Кмет на с. Горна Кремена 836/29.04.2021 Декларация
4 В. Илиев Кмет на с. Елисейна 865/07.05.2021 Декларация
5 И. Христов Кмет на с. Игнатица 866/10.05.2021 Декларация
6 Г. Николов Кмет на с. Брусен 868/12.05.2021 Декларация
7 Б. Александров Управител на „Мездра-Автотранспорт-2003″ ЕООД 869/12.05.2021 Декларация
8 Р. Ценов Кмет на с. Моравица 871/12.05.2021 Декларация
9 С. Петров Кмет на с. Зверино 873/13.05.2021 Декларация
10 Р. Николов Кмет на с. Оселна 874/13.05.2021 Декларация
11 Д. Тронков Кмет на с. Дърманци 876/13.05.2021 Декларация
12 Р. Серафимов Кмет на с. Долна Кремена 877/14.05.2021 Декларация

Регистър за 2020г. на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на КПУКИ към ОбС Мездра

Регистър на заключителни Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на кметове на кметства в община Мездра, мандат 2015 – 2019 г.

ДОКЛАД от заседание на ПК КПУКИ

Доклад от заседание на ПК КПУКИ 19.06.2019г.

Регистър по чл.41, ал.1 от ЗПКОНПИ

Регистър по чл.41 ал.1 от ЗПКОНПИ 2019 г.

А. Горанов – кмет с. Крапец

А. Маньовска – кмет с. Долна Кремена

В. Панова – кмет с. Крета

Г. Георгиев – кмет с. Типченица

Г. Николов – кмет с. Брусен

Г. Нончев – кмет с. Горна Кремена

Д. Тронков – кмет с. Дърманци

Е. Иванчев – кмет с. Боденец

И. Коцев – кмет с. Люти брод

И. Христов – кмет с. Горна Бешовица

И. Христов – кмет с. Игнатица

К. Жилковски – кмет с. Моравица

М. Динкова – кмет с. Върбешница

М. Михов – Управител Мездра Автотранспорт – 2003 ЕООД

М. Петкова – кмет с. Царевец

Н. Нецов – кмет с. Лик

П. Петков – кмет с. Ребърково

П. Петров – кмет с. Зли дол

Р. Илков – кмет с. Елисейна

Р. Николов – кмет с. Оселна

С. Ангелов – кмет с. Люти дол

С. Христов – кмет с. Старо село

Ц. Христова – кмет с. Очин дол

Ц. Цанев – кмет с. Зверино

Решение № 598/19.10.2018 г. относно определяне на лица по чл. 4, ал. 5

Решение № 603/19.10.2018 г. относно приемане на вътрешни правила

Изх. № 1105-31.10.2018г. ДОКЛАД от заседание на ПК КПУКИ


Цветелина Христова – Кмет с. Очин дол

Петър Петров – Кмет с. Зли дол

Анюта Маньовска – Кмет с. Долна Кремена

Маргарита Петкова – Кмет с. Царевец

Виолета Панова – Кмет с. Крета

Ангел Горанов – Кмет с. Крапец

Станислав Ангелов – Кмет с. Люти дол

Петър Петков – Кмет с. Ребърково

Румен Илков – Кмет с. Елисейна

Коно Жилковски – Кмет с. Моравица

Нецо Нецов – Кмет с. Лик

Божидар Вълчев – Управител на ,,Мездра- Автотранспорт – 2003″ ЕООД

Магдалена Динкова – Кмет с. Върбешница

Георги Николов – Кмет с. Брусен

Георги Георгиев – Кмет с. Типченица

Емил Иванчев – Кмет с. Боденец

Сашо Христов – Кмет с. Старо село

Димитър Тронков – Кмет с. Дърманци

Росен Николов – Кмет с. Оселна

Иван Коцев – Кмет с. Люти брод

Цанко Цанев – Кмет с. Зверино

Иво Христов – Кмет с. Игнатица

Георги Нончев – Кмет с. Горна Кремена

Иванчо Христов – Кмет с. Горна Бешовица

Методи Михов – управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003″ ЕООД

Регистър по чл.38, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ-2020г.

Регистър на напусналите кметове