Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 07.12.2023 г.

Покана за заседание на ОбС на Виж цялата публикация

Покана за публично обсъждане на ПОДОбСНКВОбА Мездра, мандат 2023-2027 г.

Покана за публично обсъждане Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 25.10.2023 г.

Покана за заседание на ОбС Мездра на Виж цялата публикация

Доклад и протокол № 2 на ВК за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Окръжен съд Враца с мандат 2024-2028 г.

Доклад и протокол № 2 на ВК за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Окръжен съд Враца с мандат Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.09.2023 г.

Покана за заседание на ОбС Мездра на Виж цялата публикация

Списък, документи на кандидатите и Протокол № 1 от заседание на Временна комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Окръжен съд-Враца с мандат 2024 – 2028 г.

Списък, документи и Протокол № 1 от заседание на ВК за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели Виж цялата публикация

Откриване на процедура за провеждане на подбор за възлагане управлението на Мездра-Автотранспорт-2003 ЕООД

Обява за Откриване на процедура за провеждане на подбор за възлагане управлението на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 31.08.2023 г.

Покана за заседание на ОбС Мездра на Виж цялата публикация

Покана за обществено обсъждане на Годишен отчет на изпълнението на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз на община Мездра за 2022 г.

Покана на обществено обсъждане Отчета на изпълнението на бюджета за 2022 г. на Виж цялата публикация

Отчет за дейността на Общински съвет Мездра и неговите комисии за периода 01.01-30.06.2023 г.

1835 Отчет за дейността на ОбС за периода 01.01.2023 г. – Виж цялата публикация