Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 30.06.2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 26.05.2022 г.

Покана за заседание на ОбС Мездра на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 20.04.2022 г.

Покана за заседание на ОбС на Виж цялата публикация

Среща между членовете на ПК по ФБСДОС, УТООСИЕИ, общинска администрация и жители на местност Габрика

Покана Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 31.03.2022 г.

Покана за заседание на ОбС Мездра на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 23.02.2022 г.

Покана за заседание на ОбС на Виж цялата публикация

Отчет за дейността на ОбС Мездра и неговите комисии за периода 01.07.2021 – 31.12.2021 г.

Отчет на ОбС Мездра за периода Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 27.01.2022 г.

Покана за заседание на ОбС на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 05.01.2022 г.

Покана за заседание на ОбС чрез подписка на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 21.12.2021 г.

Покана за заседание на ОбС Мездра на Виж цялата публикация