Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 30.03.2023 г.

Покана за заседание на ОбС Мездра на Виж цялата публикация

Проект на Договор за възлагане на управление на МБАЛ Мездра ЕООД

Проект на Договор за възлагане управлението на МБАЛ Виж цялата публикация

Обява за процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Управител и възлагане управлението на „МБАЛ Мездра“ ЕООД

Обява за конкурс за управител на МБАЛ Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.02.2023 г.

Покана за заседание на ОбС Мездра на Виж цялата публикация

Отчет за дейността на Общински съвет Мездра и неговите комисии за периода 01.06.2022-31.12.2022 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Мездра и неговите комисии за периода Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 26.01.2023 г.

Покана за заседание на ОбС на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 22.12.2022 г.

Покана за заседание на ОбС на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 24.11.2022 г.

Покана за заседание на ОбС на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 27.10.2022 г.

Покана за заседание на ОбС Мездра на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 29.09.2022 г.

Покана за заседание на ОбС на Виж цялата публикация