Отчет за дейността на Общински съвет Мездра и неговите комисии за периода 01.06.2022-31.12.2022 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Мездра и неговите комисии за периода Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 26.01.2023 г.

Покана за заседание на ОбС на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 22.12.2022 г.

Покана за заседание на ОбС на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 24.11.2022 г.

Покана за заседание на ОбС на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 27.10.2022 г.

Покана за заседание на ОбС Мездра на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 29.09.2022 г.

Покана за заседание на ОбС на Виж цялата публикация

Покана за публично обсъждане на Годишен отчет на изпълнението на бюджета на община Мездра за 2021 г.

Покана за публично обсъждане на Отчета на Бюджет Виж цялата публикация

Протокол № 38/25.08.2022 г. на Общински съвет – Мездра

Справка решения от Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 25.08.2022 г.

Покана за заседание на ОбС – Мездра на Виж цялата публикация

Отчет за работата на ОбС и неговите ПК за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Мездра и неговите комисии през периода 01.01.2022 г. – Виж цялата публикация