Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.05.2020 г.

покана Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 30.04.2020 год.

Виж цялата публикация

Протокол от заседание на Председателски Съвет на ОбС на 23.04.2020 г.

Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 09.04.2020 год.

Покана за заседание Виж цялата публикация

Протокол от заседание на Председателски съвет на ОбС – Мездра

Протокол от Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 27.02.2020 год.

Покана за заседание Виж цялата публикация

Откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за управител на „МБАЛ Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 30.01.2020 год.

Покана за заседание на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 12.12.2019г.

Покана за заседание на Виж цялата публикация

СПРАВКА ОТ ПРОВЕДЕНА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с изработване и приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Мездра, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за Мандат 2019-2023

Справка от обществена консултация за приемане Виж цялата публикация