Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 27.01.2022 г.

Покана за заседание на ОбС на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 05.01.2022 г.

Покана за заседание на ОбС чрез подписка на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 21.12.2021 г.

Покана за заседание на ОбС Мездра на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 25.11.2021 г.

Покана Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.10.2021 г.

Покана за заседание на ОбС на Виж цялата публикация

12 октомври – ден на българската община

Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 06.10.2021 г.

Покана за заседание на ОбС на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 30.09.2021 г.

Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 26.08.2021 г.

Покана за заседание на ОбС Виж цялата публикация

Отчет за дейността на ОбС Мездра и неговите комисии за периода от 01.01-30.06.2021 г..

Отчет за дейността на ОбС за периода Виж цялата публикация