Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 25.11.2021 г.

Покана Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.10.2021 г.

Покана за заседание на ОбС на Виж цялата публикация

12 октомври – ден на българската община

Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 06.10.2021 г.

Покана за заседание на ОбС на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 30.09.2021 г.

Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 26.08.2021 г.

Покана за заседание на ОбС Виж цялата публикация

Отчет за дейността на ОбС Мездра и неговите комисии за периода от 01.01-30.06.2021 г..

Отчет за дейността на ОбС за периода Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 29.07.2021 г.

Покана за заседание на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 24.06.2021 г.

Покана за заседание на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 27.05.2021 г.

Покана за заседание Виж цялата публикация