Планове


План за развитието на Община Мездра 2007 – 2013 г.
ПЛАН за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Мездра 2013 – 2020 г.
ОБЩИНСКИ ПЛАН за развитие на община Мездра за периода 2014 – 2020 г.