Стратегии


СТРАТЕГИЯ за развитието на община Мездра 2005-2006 г.
СТРАТЕГИЯ за икономическо развитие на община Мездра /2007-2015/
СТРАТЕГИЯ за равнопоставеност и равни шансове на хората с увреждания в Община Мездра
Общинска СТРАТЕГИЯ за развитие на социалните услуги в община Мездра
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 г.