Председател

Председател на ОбС Мездра

Яна Венелинова Нинова

Роденa на: 13.12.1973 г.
Образование: Магистър Публична администрация
Телефон за връзка: 0910 22367
0897852556
e-mail: obsmezdra@mail.bg
iana_venelinova@abv.bg