Постоянни комисии


ПК „Финанси и бюджет”

Председател: Десислава Цветомирова Костова

Зам. председател: Наталия Христова Цветкова

Членове:

1. Надежда Илиева Йорданова

2. Николинка Владимирова Кътовска

3. Огнян Христов Петров

4. Гергана Руменова Петрова

5. Митка Георгиева Лечева

6. Каролина Симеонова Кьолер

7. Мирослав Иванов Аспарухов

8. Венелин Димитров Кръстев

9. Димчо Динов Йотов

ПК „Стопански дейности, общинска собственост и Европейска интеграция”

Председател:  Ивайло Тошев Тодоров

Зам. председател: Николинка Владимирова Кътовска

Членове:

1. Георги Валентинов Иванов

2. Катя Ангелова Йотова

3. Гергана Руменова Петрова

4. Надежда Илиева Йорданова

5. Данаил Стефчов Димитров

6. Тошко Стоянов Стоянов

7. Мирчо Маринов Мирчев

ПК „Устройство на територията, опазване на околната среда и инфраструктурата”

Председател: Гергана Руменова Петрова

Зам. председател: Мирчо Маринов Мирчев

Членове:

1. Димчо Динов Йотов

2. Георги Валентинов Иванов

3. Ивайло Цолов Тошев

4. Наталия Христова Цветкова

5. Каролина Симеонова Кьолер

6. Николинка Владимирова Кътовска

7. Наталия Иванова Луканова

8. Катя Ангелова Йотова

9. Венелин Димитров Кръстев

10. Митка Георгиева Лечева

11. Десислава Цветомирова Костова

ПК “Образование, култура, наука, спорт, туризъм и младежки дейности”

Председател: Наталия Христова Цветкова

Зам. председател: Мирослав Иванов Аспарухов

Членове:

1. Георги Валентинов Иванов

2. Огнян Христов Петров

3. Ивайло Тошев Тодоров

4. Надежда Илиева Йорданова

5. Катя Ангелова Йотова

6. Каролина Симеонова Кьолер

7. Тошко Стоянов Стоянов

8. Данаил Стефчов Димитров

ПК „Здравеопазване и социална политика”

Председател: Митка Георгиева Лечева

Зам. председател: Ивайло Тошев Тодоров

Членове:

1. Ангел Борисов Йорданов

2. Десислава Цветомирова Костова

3. Данаил Стефчов Димитров

4. Наталия Иванова Луканова

5. Тошко Стоянов Стоянов

ПК „Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права”

Председател: Ивайло Цолов Тошев

Зам. председател: Мирослав Иванов Аспарухов

Членове:

1. Огнян Христов Петров

2. Ангел Борисов Йорданов

ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси”

Председател: Венелин Димитров Кръстев

Членове:

1. Димчо Динов Йотов

2. Ивайло Цолов Тошев

3. Ангел Борисов Йорданов

4. Мирчо Маринов Мирчев

5. Наталия Иванова Луканова