Постоянни комисии


ПК „Финанси,бюджет, стопански дейности и общинска собственост”

Председател: Яна Валентинова Нинова

Зам. председател: Радослав Илиев Маринов

Членове:

1. Ивайло Тошев Тодоров

2. Косто Томов Костов

3. Мирослав Иванов Аспарухов

4. Георги Валентинов Иванов

5. Данаил Стефчов Димитров

6. Мирчо Маринов Мирчев

7. Каролина Симеонова Кьолер

8. Генади Събков Събков

9. Илиана Михайлова – Тихолова

ПК „Устройство на територията, опазване на околната среда, инфраструктура и европейска интеграция”

Председател: Георги Валентинов Иванов

Зам. председател:Мирчо Маринов Мирчев

Членове:

1. Йохан Тихомиров Вутов

2. Мирослав Иванов Аспарухов

3. Каролина Симеонова Кьолер

4. Данаил Стефчов Димитров

5. Генади Събков Събков

6. Илиана Михайлова-Тихолова

7. Радослав Илиев Маринов

ПК “Образование, култура, наука”

Председател: Мирослав Иванов Аспарухов

Зам. председател:Христина Виолетова Стоянова

Членове:

1. д-р Ивайло Тошев Тодоров

2. Николай Ивов Генов

3. Христо Иванов Иванов

4. Генади Събков Събков

5. Десислава Стефанова Димитрова

ПК ,,Спорт, туризъм и младежки дейности“

Председател: Николай Ивов Генов

Зам. председател:Каролина Симеонова Кьолер

Членове:

1. Христина Виолетова Стоянова

2. Йохан Тихомиров Вутов

3. Георги Валентинов Иванов

4. д-р Митка Георгиева Лечева

5. Десислава Стефанова Димитрова

ПК „Здравеопазване и социална политика”

Председател: д-р Ивайло Тошев Тодоров

Зам. председател:д-р Митка Георгиева Лечева

Членове:

1. Христина Виолетова Стоянова

2. Данаил Стефчов Димитров

3. Христо Иванов Иванов

4. д-р Илиана Михайлова-Тихолова

5. Десислава Стефанова Димитрова

ПК „Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права”

Зам. председател:Косто Томов Костов

Председател: Христо Иванов Иванов

Членове:

1. Йохан Тихомиров Вутов

2. Николай Ивов Генов

3. д-р Митка Георгиева Лечева

ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси”

Председател: Мирчо Маринов Мирчев

Зам. председател: Косто Томов Костов

Членове:

1. Радослав Илиев Маринов