Постоянни комисии


ПК „Финанси,бюджет, стопански дейности и общинска собственост”

Председател: Яна Нинова

Членове:

1.  Галя Василева

2. Георги Валентинов

3. Генади Събков

4. Десислава Костова

5. Ивайло Тодоров

6. Илиана Михайлова

7. Йордан Гергов

8. Каролина Кьолер

9. Преслав Христов

10. Тошко Стоянов

11. Мирчо Мирчев

12. Надежда Йорданова

ПК „Устройство на територията, опазване на околната среда, инфраструктура и европейска интеграция”

Председател: Мирчо Мирчев

Членове:

1. Венета Петрова

2. Генади Събков

3. Георги Валентинов

4. Илиана Михайлова

5. Йордан Гергов

6. Каролина Кьолер

7. Преслав Христов

8. Радослав Маринов

ПК “Образование, култура, наука”

Председател: Тошко Стоянов

Членове:

1. Венета Петрова

2. Галя Василева

3. Генади Събков

4. Косто Томов

5. Мариянка Дилкова

6. Преслав Христов

7. Надежда Йорданова

8. Радослав Маринов

9. Тихомир Илчев

10. Христина Стоянова

ПК ,,Спорт, туризъм и младежки дейности“

Председател: Христина Стоянова

Членове:

1. Венета Петрова

2. Веселин Петров

3. Галя Василева

4. Георги Валентинов

5. Каролина Кьолер

6. Косто Томов

7. Красимир Стефанов

8. Тошко Стоянов

9. Радослав Маринов

10. Тихомир Илчев

ПК „Здравеопазване и социална политика”

Председател: Ивайло Тодоров

Членове:

1. Веселин Петров

2. Илиана Михайлова

3. Йордан Гергов

4. Мариянка Дилкова

5. Мирчо Мирчев

6. Надежда Йорданова

7. Христина Стоянова

8. Яна Нинова

ПК „Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права”

Председател: Красимир Стефанов

Членове:

1. Веселин Петров

2. Косто Томов

3. Мариянка Дилкова

4. Яна Нинова

ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси”

Председател: Тихомир Илчев

Членове:

1. Ивайло Тодоров

2. Красимир Стефанов