Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за възлагане управлението на МЕЗДРА-АВТОТРАНСПОРТ-2003 ЕООД

Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за възлагане управлението на МЕЗДРА-АВТОТРАНСПОРТ-2003 ЕООД