Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.03.2024 г.

Покана за заседание на ОбС Мездра на 28.03.2024 г.