Покана за публично обсъждане на ПОДОбСНКВОбА Мездра, мандат 2023-2027 г.

Покана за публично обсъждане на ПОДОбСНКВОбА