Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 07.12.2023 г.

Покана за заседание на ОбС на 07.12.2023 г.