Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 25.10.2023 г.

Покана за заседание на ОбС Мездра на 25.10.2023 г.