Доклад и протокол № 2 на ВК за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Окръжен съд Враца с мандат 2024-2028 г.

Доклад и протокол № 2 на ВК за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Окръжен съд Враца с мандат 2024-2028 г.