Обява за процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Управител и възлагане управлението на „МБАЛ Мездра“ ЕООД

Обява за конкурс за управител на МБАЛ Мездра ЕООД

Списък допуснати- недопуснати по документи

КЛАСИРАНЕ