Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.02.2023 г.

Покана за заседание на ОбС Мездра на 28.02.2023 г.