Отчет за дейността на Общински съвет Мездра и неговите комисии за периода 01.06.2022-31.12.2022 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Мездра и неговите комисии за периода 01.06.2022-31.12.2022 г.