Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 26.01.2023 г.

Покана за заседание на ОбС на 26.01.2023 г.