Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 22.12.2022 г.

Покана за заседание на ОбС на 22.12.2022 г.