Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 24.11.2022 г.

Покана за заседание на ОбС на 24.11.2022 г.