Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 27.10.2022 г.

Покана за заседание на ОбС Мездра на 27.10.2022 г.