Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 29.09.2022 г.

Покана за заседание на ОбС на 29.09.2022 г.