Покана за публично обсъждане на Годишен отчет на изпълнението на бюджета на община Мездра за 2021 г.

Покана за публично обсъждане на Отчета на Бюджет 2021 г.