Протокол № 38/25.08.2022 г. на Общински съвет – Мездра

Справка решения от Протокол 38