Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 25.08.2022 г.

Покана за заседание на ОбС – Мездра на 25.08.2022 г.