Проект на Договор за възлагане на управление на МБАЛ Мездра ЕООД

Проект на Договор за възлагане управлението на МБАЛ Мездра ЕООД