Протокол № 33/31.03.2022 г. на Общински съвет – Мездра

Справка – решения от Протокол 33 от заседание на ОбС на 31.03.2022 г.