Протокол № 34/20.04.2022 г. на Общински съвет – Мездра

Справка – Решения от заседание на ОбС от Протокол 34 от 20.04.2022 г.