Протокол № 32/23.02.2022 г. на Общински съвет – Мездра

Справка Решения от Протокол № 32 от 23.02.2022 г. на ОбС Мездра