Протокол № 28/25.11.2021 г. на Общински съвет – Мездра

Справка Решения от Протокол № 28 от заседание на ОбС Мездра на 25.11.2021 г.