Протокол № 27/28.10.2021 г. на Общински съвет – Мездра

Справка Решения от Протокол № 27 от заседание на ОбС Мездра на 28.10.2021 г.