Протокол № 26/06.10.2021 г. на Общински съвет – Мездра

Справка Решения от Протокол №26 от 06.10.2021 г.