Протокол № 25/30.09.2021 г. на Общински съвет – Мездра

Справка Решения от Протокол №25 от 30.09.2021 г.