Протокол № 24/26.08.2021 г. на Общински съвет – Мездра

Справка Решения от Протокол 24 от 26.08.2021 г.