Протокол № 29/21.12.2021 г. на Общински съвет – Мездра

Справка Решения от Протокол № 29 от 21.12.2021 г. на ОбС Мездра