Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 30.09.2021 г.

Покана-30.09.2021 г.