Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 26.08.2021 г.

Покана за заседание на ОбС на 26.08.2021г.