Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 06.10.2021 г.

Покана за заседание на ОбС на 06.10.2021 г.