Протокол № 23/29.07.2021 г. на Общински съвет – Мездра

Справка решения от Протокол 23