Протокол № 22/24.06.2021 г. на Общински съвет – Мездра

Справка решения от Протокол 22