Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 29.07.2021 г.

Покана за заседание на 29.07.2021 г.