Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 24.06.2021 г.

Покана за заседание на 24.06.2021 г.