Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 27.05.2021 г.

Покана за заседание на 27.05.2021