Протокол № 19/25.03.2021 г. на Общински съвет – Мездра

Справка решения от Протокол 19