Протокол № 18/25.02.2021 г. на Общински съвет – Мездра

справка решения към Протокол 18 от 25.02.2021 г.