Протокол № 20/28.04.2021 г. на Общински съвет – Мездра

Справка решения от Протокол 20