Протокол № 12/27.08.2020 г. на Общински съвет – Мездра

Справка-решения Протокол № 12