Протокол № 11/10.08.2020 г. на Общински съвет – Мездра

Справка Решения от Протокол № 11